"ACD Transport Lotniczy i Drogowy"

Zajmujemy się profesjonalnym transportem psów i kotów na cały świat. Organizujemy transport zwierząt drogą lotniczą lub drogą lądową.

 

 

 

Samochód i uprawnienia

1. Posiadamy odpowiednio przystosowany samochód z pełnymi uprawnieniami weterynaryjnymi - nr licencji PL14622812 - Zezwolenie dla przewoźnika zgodne z art.11 ust.1 - TYP2/ TYPE 2 - ważne w przypadku każdego transportu, w tym transportu długotrwałego.

2. Posiadamy licencję transportu dla kierowców i osób obsługujących nr 130/14/14/20 - zgodną z art.17.ust 2.

3. Wszystkie powyższe zezwolenia i uprawnienia zostały wpisane na listę Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zakres usług


Specjalizujemy się w transporcie na indywidualne zlecenia - NIE przewozimy masowo zwierząt! Obsługujemy nie tylko klientów indywidualnych, ale także duże hodowle i firmy.

Naszymi klientami są zarówno osoby, które z racji wykonywanych funkcji chcą pozostać anonimowe, jak również wspaniali hodowcy i właściciele czworonogów, którzy chętnie dzielą się publicznie swoimi opiniami oraz wyrazami zadowolenia z jakości świadczonych przez nas usług.

Od 2020 roku nawiązaliśmy wsółpracę z firmą z http://www.excellence-travel.eu/ zajmującą się i obsługującą klientów z całego świata, która specjalizuje się między innymi w usługach Concierge.

 

Pozostałe informacje


Na wszystkie nasze usługi wystawiamy FAKTURY VAT !!!

Cennik naszych usług przewozu zwierząt jest ustalany indywidualnie po dokładnym poznaniu potrzeb klientów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

A tak między innymi wyglądają zadowolone psy, które szczęśliwie docierają do swoich właścicieli. Na zdjęciu Pies rasy Cane Corso o wdzięcznym imieniu Uran :-)

(zdjęcia wykorzystane za zgodą właścicielki)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACD Air and Road Transport

We offer professional transport of dogs and cats all over the world. We organize transport of animals by air or by road.

Car and permissions
 

1. We have a properly adapted car with full veterinary qualifications - license number PL14622812 - Transporter authorisation pursuant to Article 11 (1) TYP2/ TYPE 2 - valid for all journeys including long-term journeys.

2. We have certificate of competence for drivers and attendants number 130/14/14/20 pursuant to Article 17(2).

3. All the above permits and authorizations have been entered into the list of the County Veterinary Doctor.

Services
 

We specialize in transport on individual orders - we do NOT transport animals in mass! We serve not only individual customers, but also large kennels and companies.

Our clients are both people who, due to their functions, want to remain anonymous, as well as great breeders and owners of pets who are willing to publicly share their opinions and express satisfaction with the quality of our services.

Since 2020, we have established cooperation with a company from http://www.excellence-travel.eu/ dealing with and serving clients from around the world, which specializes, among others, in Concierge services.

Other information


We offer VAT invoices for all our services !!!

The price list of our animal transport services is determined individually after carefully learning about the customer's needs.

We invite all interested clients to cooperate.

And this is one of the things that happy dogs look like and they happily reach their owners. The following photo presents Cane Corso dog with a graceful name Uran :-)

(the photos were published with consent of the owner)

 

INFORMACJE URZĘDOWE / OFFICIAL INFORMATION:

https://granica.gov.pl/j/index.php/536?fbclid=IwAR0nGpHDyb5BFKdMjcNiGQJWHm3Y2JpXCPxhcit2F1Iug4hLI41G76QDQ8I

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zwie?fbclid=IwAR3kZE7FZ5MtESi9zUntyK9_IBTcI2FbRZs2Vi0KJhWsIOX49ulQ7wgm8tc

Facebook