- PRA

PORADY » - PRA

Co to jest postępująca atrofia siatkówki tzw. PRA? 
Uogólniona progresywna atrofia siatkówki, ogólnie nazywana i oznaczana skrótem PRA, jest dziedziczną chorobą oczu występującą u psów. 

Ten ciągły, progresywny proces chorobowy zawsze prowadzi do całkowitej ślepoty w ostatnim stadium. Chociaż słowo zawsze staje się już nieaktualne na podstawie najnowszych badań i postępu medycyny. Czyli nie zawsze pies zachoruje! I należy to bardzo dokładnie podkreślić. Są już dostępne badania, które oznaczają pulę genów odpowiedzialną za zachorowanie rzeczywiste. I to czy pies ma szansę zachorować czy też NIE! Należy to bardzo dokładnie zaznaczyć – o tym będzie więcej niebawem po opracowaniu materiału o najnowszych badaniach genetycznych.

PRA jest zwyrodnieniem siatkówki siatkówki. Ta tkanka znajduje się wewnątrz gałki ocznej. Zawiera komórki, które determinują wizję: są znane jako pręty i stożki. Tak zwane komórki fotoreceptora absorbują światło, które jest wiązane przez soczewkę oka i zmieniają to przez reakcje chemiczne w elektrycznych sygnałach nerwowych. 

Sygnały te są doprowadzane do mózgu przez nerw nerwowy gałki ocznej, gdzie są przekształcane w postrzegalny obraz. Pręty są odpowiedzialne za widzenie w mroku, stożki służą do odbierania bodźców świetlnych światła dziennego i widzą kolory. W PRA, pręty są najpierw dotknięte, co czyni u psa gorsze widzenie w słabym świetle. Na późniejszym etapie stożki również  się degenerują, co powoduje całkowitą ślepotę.

Choroba ogólna 
W przypadku wszystkich ras psów choroba zachodzi w ten sam sposób. Oba oczy zdegenerowane są jednocześnie i w tym samym stopniu. Na początku obserwuje się ślepotę nocną u psów, u których występują objawy choroby. Oznacza to, że nie mogą dostosować wzroku do warunków po zmroku. Z czasem te same trudności występują w świetle dziennym. Niektóre psy mogą poruszać się niepewnie, ale po pewnym czasie adaptują się do codziennego otoczenia, a ich wzrok spada. Warunkiem jest, że środowisko nie zmienia się. Właściciele często nie zdają sobie sprawy, że ich pies staje się niewidomy. Ponadto widać rozszerzenie źrenicy w oczach, co powoduje silniejsze odbicie światła chorej siatkówki. Często można zauważyć zmianę w powiekach, która staje się mętna i nieprzezroczysta, co ostatecznie prowadzi do zaćmy. 

Leczenie 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie ma leczenia  tej choroby. 

Wszystkie możliwe kombinacje par rodziców

Genotyp

Dozwolone

Statystyczne procenty

Wolny
(wzór-A)C

AxA = 100% 
AxB = 50% A i 50% B 
AxC = 100% B

Nosiciel
(wzór B)

A

BxA = 50% B i 50% A

Chory
(wzór-C)

A

CxA = 100% B

Jednak nie jest w żadnej mierze zamiar straszenia przyszłych właścicieli - ponieważ choroba poprzez odpowiedni dobór hodowlany i genetyczny jest w stadium zanikowym w rasie Australian Cattle Dog -  ponadto jak pisałam na początku - obecnie są najnowsze badania mówiące o tym, kiedy i czy w ogóle pies zachoruje i czy zachoruje jego potomstwo. 

Powyższa publikacja ma na celu poinformowanie i bardziej wytłumaczenie tajemniczego skrótu jakim jest  - PRA

Facebook